Publikacje

Zgromadzone w Izbie materiały pozwoliły kustoszowi i jego współpracownikom na wydanie z okazji 750 – lecia miasta dwóch interesujących publikacji: albumu "Szprotawa w swym 750 – leciu" oraz książki "Ziemia Szprotawska. Historia i ludzie".

"Szprotawa w swoim 750-leciu" to bogato ilustrowany album autorstwa Mieczysława Pozaroszczyka.

W albumie ukazane zostały stare i nowe widoki Szprotawy, ciekawe dokumenty, mapy a także szprotawskie kalendarium od 1000 roku. Praca redakcyjna nad ekskluzywną polsko - niemiecką publikacją trwała ponad dwa lata. Album został wydany 20 października 2007 roku przez wydawnictwo Dekograf.

Książka 'Ziemia Szprotawska. Historia i ludzie' powstała na podstawie materiałów zebranych w Szprotawskiej Izbie Historii.

Autorami książki są:

  • Mieczysław Pozaroszczyk - kombatant i były samorządowiec, twórca i kustosz Izby Historii,
  • Stanisław Syrycki - absolwent szprotawskiego Liceum, emerytowany nauczyciel, autor licznych publikacji o tematyce regionalnej i oświatowej, m.in. monografii Liceum,
  • Maciej Siwicki - reprezentant najmłodszego pokolenia historyków.

Autorzy ukazali na tle 750 - letnich dziejów miasta najciekawsze sylwetki mieszkańców z kilkusetletniej historii niemieckiej Szprotawy oraz z 65 lat historii miasta po drugiej wojnie światowej."Izba Historii w Szprotawie. Przewodnik" autorstwa Macieja Siwickiego wydany został w roku 2011 z okazji jubileuszu Izby Historii.

Autor w ciekawy sposób opisał w nim historię placówki muzealnej, prezentowane eksponaty oraz sylwetkę Mieczysława Pozaroszczyka, twórcy i kustosza Izby Historii.

Autorem wstępu do przewodnika jest prof. zw. dr hab. Hieronim Szczegóła.

Przewodnik został wydany przez wydawnictwo Dekograf. Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem - PRZEWODNIK W WERSJI PDF.