Izba Historii w Szprotawie

Otwarcie Izby Historii w Szprotawie miało miejsce 28 listopada 1971r. W trakcie istnienia placówka kilkukrotnie zmieniała swoją nazwę (Izba Pamiątek Regionalnych, Izba Pamięci Narodowej). Organizatorem Izby był Mieczysław Pozaroszczyk, który opiekował się Izbą do roku 2015.

W latach 1971 - 1982 Izba zajmowała niewielkie pomieszczenie w Powiatowym Domu Kultury przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza 1. Następnie zbiory przeniesiono do świetlicy Związku Nauczycielstwa Polskiego, która mieściła się w budynku będącym aktualnie filią Powiatowego Urzędu Pracy (przy ulicy B. Kozaka 5).

W wyniku transformacji ustrojowych Mieczysław Pozaroszczyk zmuszony był opuścić zajmowane dotychczas pomieszczenia, w wyniku czego w 1990 roku Izba zawiesiła swoją działalność. Nie zraziło to jednak Kustosza, który podjął starania o przyznanie placówce nowych pomieszczeń. Udało się to dopiero w roku 1996, kiedy to w sierpniu nastąpiło ponowne otwarcie muzem w obecnej siedzibie przy ul. Niepodległości 15.

Przez cały ten okres Izba Historii wzbogacała się o nowe eksponaty (aktualnie wystawione w 5 dużych salach), wiele z nich zdobył dzięki staraniom kustosz Izby, część została zakupiona, niektóre podarowane zostały przez mieszkańców Szprotawy. Dziś zbiory liczą tysiące przeróżnych eksponatów, zdjęć, map i dokumentów związanych z historią Szprotawy i okolic.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia Izby Historii!

map-generator.net